طرح ها

 

غرور تو...

         دل من ...

- زود باش -

يکی رو بشکن!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به آسمان نگاه کن!

آسمان،

                            نگاه تو را به چشمان من پيوند خواهد داد؛

ببين چقدر به هم نزديکيم!

هر جای دنيا که باشيم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

با چشمهايم حرف بزن!

من تو را نمی شنوم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در اوج ملکوت

به يک مو بندم.

لطفا ريشت را بتراش!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مارمولک،

شادترين موجود است؛

موقع راه رفتن می رقصد.

خوب می داند که گردو را

بدون دم هم می توان شکست.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از تخم بيرون نيا!

تو برای مرغ شدن

در ظرف ۴۵ روز، خيلی جوجه ای

 

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
sookoot

با سلام...تلاش ما برای رسيدن به اين شعار است:ايران برای تمام ايرانيان...خوشحال خواهيم شد در رسيدن به اين هدف ما را ياری کنيد...از هرگونه تبادل نظر خواه موافق و خواه مخالف استقبال می کنيم

ابرينه

سلام .از خوندن اشعار زيبات واقعا لذت بردم اما چرا اين همه نوشته يك دفعه با هم؟ شاد باشي و موفق