شعر

 

تنها

وقتی که عاشق باشی می فهمی

که توت ها، گل های ناشکفته اند.

 

/ 5 نظر / 20 بازدید
علی حسن زاده

سلام اقبال عزیز... این شعر من را به یاد این سطرها از یکی از شعرهای سپهری انداخت : چشم ها را باید شست/ جور دیگر باید دید... انگار مولف در این شعر چشمهایش را شسته است و توت ها را جور دیگر دیده است... و دیگر اینکه شباهت مضمونی میان این شعر و هایکوهای شرقی وجود دارد... شادا اقبال عزیز... خدانگهدار

زهرا

ساده. ساده. یک دایره یک مستطیل وچهار خط. یک قلب. معشوق کوچک من.

کسی که یکروز زیبایی عشق را حس کرد

چه خوب که خاطراتت را مرور می کنی .زمان می گذرد و گویی خاطرات گذشته ها سایه ای از خیال بوده. وقتی که عاشق باشی نه تنها می فهمی که توت ها گل های ناشکفته اند بلکه همه چیز را می فهمی ولی خیلی زود زمان می گذرد و روزمره گیها جای عشق را می گیرد و آنوقت است که می فهمی نمی فهمی . ای کاش همیشه عاشق باشی ای کاش ...