طرح - سلام بی طمع گرگ

سلام بی طمع گرگ

یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٤

طرح

 

                  من ديو ام؛

 

                  تو بويی از آدميت نبردی!

 

 

فرزاد اقبال

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]