سلام بی طمع گرگ

سلام بی طمع گرگ

پنجشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٧

شعر

 

تنها

وقتی که عاشق باشی می فهمی

که توت ها، گل های ناشکفته اند.

 

فرزاد اقبال

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]